Test Enhanced Learning

Här kan du lära dig mer om teorierna bakom Test Enhanced Learning, en pedagogisk metod för att effektivisera lärandet. Vi på Hypocampus använder denna teori som grund för våra pedagogiska tankar när vi bygger systemet. Kom gärna med feedback, eller förslag på ändringar och förbättringar!

Test enhanced learning from Hypocampus on Vimeo.

Så här använder Hypocampus Test Enhanced Learning:

Hypocampus tar fasta på den senaste forskningen inom pedagogik för att förbättra lärandet och på så sätt göra läkarutbildningen bättre. Detta genom att förstärka inlärningens första steg: att inhämta information, men även genom att göra materialet interaktivt med text, bilder och filmer. Därefter möjliggörs högre inlärande genom att låta studenterna hämta tillgodogjord kunskap genom frågor kopplade till varje text. I texten kan man sedan se resultatet av frågorna för att få en överblick över vad man kan och vad man behöver läsa på mer om.

Ett av problemen med traditionellt bokstuderande är att det är svårt att identifiera de kunskapsluckor man har om man inte konfronteras med frågorna. De flesta vet om att det är mycket de inte vet, men det är svårt att identifiera vad av allt man inte vet som man borde veta. Det är också svårt att identifiera vad av det man har kunnat som man har glömt. Genom att ge användare statistik av vad de har och vad de inte har gått igenom samt när.

Hypocampus erbjuder dig möjligheten att fokusera på dina kunskapsluckor!

www.hypocampus.se


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *