Studerad tid i Hypocampus 2019

Fokuserad studietid

2019 slog vi rekord på totalt antal studietimmar i Hypocampus! 182 tusen timmar spenderades på att plugga på Hypocampus under 2019, det är 48% mer än 2018.

En student lägger i genomsnitt 5min 30s på varje kapitel och 1min 20s på varje fråga. Det här är vad vi kallar fokuserad studietid – som är ca 15-20% lägre än total tid i systemet – eftersom vi enbart mäter den tid en student aktivt studerar.

Att ha bra precision i studietiden är viktig för den forskning som bedrivs på Hypocampus.
Vi har samarbete med forskare på Linnéuniversitetet och Umeå Universitet som undersöker hur framgångsrika studiemönster i Hypocampus ser ut. Vi samlar in många datapunkter under en studiesession: Lästid, tid spenderad på bilder och filmer som visas, markeringar och noteringar som görs, tid spenderat på att besvara en fråga och att granska svaret mm. Utöver det har forskarna tillgång till ett kognitivt test som ett stort antal studenter frivilligt besvarat, samt diagnostiska kunskapsprov.

Förhoppningsvis kan forskningen ligga till grund för en mer adaptiv studieupplevelse.

Den data vi samlar in används exempelvis för att:

  • Anpassa förhållandet mellan lästid och frågetid utifrån individens kognitiva profil (i dagsläget är fördelningen mellan lästid och frågor 50/50)
  • Individanpassade repetionsmönster
  • Anpassa svårigheten på frågorna till användarens kunskapsnivå

Under våren 2020 skall vi jobba med att förbättra vårt gränssnitt för att repetera frågor, kom gärna med förslag på hur du skulle vilja ha det!

www.hypocampus.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *