Quizza med Hypocampus

Vi jobbar just nu med att utveckla frågedelen i Hypocampus.

Multiplechoice

Det många förknippar med frågeformulär online är de klassiska multiplechoice-frågorna. Det var också dem vi började med.

multiplechoice

Textfrågor

Men för att göra det lite mer utmanande vill vi även kunna ha frågor där man inte får några alternativ utan själv måste mata in hela svaret. Detta öppnar upp för en hel del problematik när det kommer till rättningen. Skall datorn tolka svaret och hitta vissa nyckelord i svaret? Det kan bli väldigt komplicerat! Istället har vi valt självrättning, något som känns väldigt rättvist.

Du får först en fråga och skriver ner ditt svar.

textquestion1

När du är nöjd med ditt svar klickar du på Rätta och får se svaret markerat i textmaterialet.

textanswer

Du får nu ta ställning till hur bra du kunde svara på frågan själv.

textquestion2

Dina svar kopplas sedan till textmaterialet så att du vet vad du behöver läsa på mer om. Mer om det och den personliga statistiken i kommande inlägg.

www.hypocampus.se


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *