Uppdatering av statistikdelen

Vi har fokuserat på att göra frågeupplevelsen ännu bättre genom att ge dig mer feedback på progress när du gör frågor samt över tid. Det är nu också enklare att starta en frågesession samt välja ut frågor.

Mer och mer material läggs till hela tiden och vi jobbar vidare på att göra din upplevelse så bra som möjligt.

Enklare urval av frågor

Med ett nytt tydligt verktyg för att välja frågor, är det nu enklare att göra urval baserat på specialitet, kapitel samt tidigare resultat. Du ser snabbt hur många frågor sessionen kommer ha.

Genom att enbart välja frågor där du svarat fel tidigare får du mycket effektivare lärande.

screen-shot-2016-09-16-at-22-21-30

 

Progress över tid

Du kan nu se dina poäng du samlar ihop inom varje specialitet samt se vilka poäng du svarat rätt respektive fel på inom en specialitet.

På detta sätt kan du se hur du utvecklas under tiden du studerar. Dessa poäng är även kopplade till svarsmarkeringar inne i kapitlet.

progress

Tydligare poänginfo

Under tiden du gör en frågesession kan du nu se ditt nuvarande resultat i ett tydligt diagram.

currentscore

www.hypocampus.se


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *