Personlig statistik

Personlig statistik över vad varje student läst och besvarat frågor på, är något vi ständigt jobbar med på Hypocampus. Att visualisera vad som är kvar, vad som är gjort och hur bra en student kan varje del av kursen, är en viktig del i lärandeprocessen.

När en student själv börjar resonera över lärandet och inlärning; fundera över arbetsminne, studieteknik, glömskekurva, för att nå kunskapsmålen i kursen, så har det en positiv inverkan på studieresultaten. Inom psykologi/pedagogik kallas det metakognition och är ett ämne där det pågår forskning.

Användarstatistik
Användarstatistik

Nyligen lade vi till en statistik-sida på Hypocampus som visar en översikt över den senaste tidens aktivitet med förslag på vad som behöver repeteras.

Läs mer om pedagogisk forskning på https://blog.hypocampus.se/category/forskning/

Eller testa funktionaliteten på www.hypocampus.se


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *