Kunskapsprovet för utländska läkare

Kunskapsprovet för utländska läkare har debatterats flitigt det senaste halvåret. Svårighetsgraden av det första av de nya kunskapsproven utvärderades av en grupp läkare i en utvärdering läkartidningen gjorde. Artikeln vållade debatt där vissa debattörer hävdade att provet skulle vara kvar i sin nuvarande form och andra tyckte att det var för svårt, för kort svarstid och/eller att frågorna förhörde provtagarna på irrelevant kunskap.

Tidigare har läkare från länder som inte omfattas av EU-direktiv eller den nordiska överenskommelsen fått göra TULE-provet. TULE-provet är ett medicinskt kunskapsprov som består av ett hundratal kortasvarsfrågor som är begränsade till fem specialistområden. Kunskapsprovet för utländska läkare (som administreras av Umeå universitet) förhör istället provdeltagarna på både preklinisk och klinisk kunskap och frågorna är i flervalsform istället för kortasvarsform.

En av de stora frågorna rör huruvida provet är för svårt eller ej. Detta då endast 16 % av provtagarna fick godkänt vid det första provtillfället. I läkartidningens testgrupp, bestående av åtta läkare som kommit olika långt i karriären, fick sex stycken av de åtta godkänt på provet. Uppfattningen om provet skiljde sig åt, men flera av dem var överrens om framförallt de prekliniska frågornas svårighetsgrad. Läs mer här:

Kunskapsprov vållar debatt

Skarp kritik mot provet från Läkartidningens panel

Här kan du även själv testa provet:

Testa dina kunskaper!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *