Hypocampus 2016 – uppstarten

Tack till alla som hjälpte till att göra 2016 ett riktigt bra år för Hypocampus! Här följer lite info om de första månaderna i Hypocampus historia.

Vi startade resan i april 2016 då vi bestämde oss för att tillsammans utveckla en studieportal för läkarprogrammet – något som både saknades och efterfrågades. Att få hjälp att strukturera upp studierna för att lära sig så effektivt som möjligt, var vårt mål med tjänsten.

De fem grundarna

De 5 grundarna; Per-Ola, Elias, Daniel, Hampus och Thomas, började projektet med att samla in data om våra användare (läkarstudenter) för att förstå hur vi kunde bygga den bästa tjänsten för just dem. Vi gjorde användarstudier i form av formulär, email och längre intervjuer. Från den datan vi samlade in byggde vi en Persona.

Persona canvas – Student

 Fakta

Ambitiösa

Ont om pengar

 Pains

Böcker är dyra

Tentaångest

 Beteende

Köper eller kopierar böcker

Pluggar mer än hen behöver

 Mål

Klara tentan

Bli en bra doktor

Personan är ganska simpel, men utifrån den motiverar vi beslut kring tjänsten ur ett användarperspektiv. Vi tog också fram en problemformulering: “Ångest på grund av dålig kontroll över sin lärandeprocess”. Detta hjälpte oss i nästa steg att definiera våra huvudfeatures.

Main features

“Ångest på grund av dålig kontroll över sin lärandeprocess”

 Main Feature

 Feedback på kunskapsnivå

 Sub Feature 1

 Effektivisera inlärning

 Sub Feature 2

 Organisera läromaterial

Efter att kommit överens om våra huvudfeatures gjorde vi en brainstorm för att komma på funktioner under varje feature. Nedan följer en uppspaltning av olika funktioner vi spånade fram för varje huvudfeature.

Main Feature:

Sub Feature 1:

Sub Feature 2:

Feedback på kunskapsnivå Effektivisera inlärning Navigera i läromaterial
Se progress (lästa kort, antal ggr, tid), frågor, läst information Göra frågor enligt Spaced repetition (ANKI?) Undvika redundans
Vikta läroinfo på mängd frågor kopplade till densamma Notifiering till användare enligt spaced repetition taggsystem (organ, specialitet, symptom)
Markeringar i text (rätt, fel, ogjort, finns med i tentafrågor) Uppfyllt dagens mål, sätta egna mål trädstruktur
Visa statistik (Gruppnivå, klass, kompisar etc), över tid (historik) Hjälpmedel vid frågor / tips Sökbart
Gamification, skapa motivation, tex poängsystem, “klapp på axel”… Göra egna och dela frågor Tydlighet i navigation
manuell bedömning vad gäller skrivfrågor Tävling, quiz länkar till tillräcklig information
Användarnotering om material (svårighet, intresse, ointressant osv?) möjlighet till tidsstryrd inlärning Index
Hjälpmedel vid frågor / tips Frågor kopplad till definierad mängd text Förtydliga struktur genom färger
Tenta mode (tid inget fusk) Skrivfrågor Bildkarta
Redaktör kan meddela om informations svårgihetsgrad MCQ (en och flera rätta svar) Gå att vikta material för att få bästa möjliga sökträffar

En del av det vi spånade på har vi nu implementerat, annat är sådant som fortfarande ligger i planen för framtiden.

Eftersom det är lätt att komma på roliga funktioner, men det finns begränsat med tid, gick vi vidare genom att välja ut de funktioner vi tyckte vi måste finnas innan vi kunde släppa in användare.

Minimum Viable Product (MVP)

För att en produkt skall bli så bra som möjligt måste den anpassas efter användarnas behov och respons. Bästa sättet att få feedback från användare är att ha användare, så man vill få ut sin produkt så fort som möjligt. Vi tog därför fram en lista med funktioner vi måste få klart innan vi kunde släppa in användare – vår allra första beta-version.

mvp
Minimum Viable Product

User Stories

När vi väl definierat de funktioner vi ville ha med till vår MVP specificerade vi upp varje funktion i mer detalj för att förstå vad som måste till i tjänsten för att uppfylla funktionen. Här arbetar vi med något som kallas User Stories och som ger en tydlig bild av hur olika aktörer interagerar med varandra: Student, System, Författare.

Name Prio Id User Description Action Postcondition Exceptionellt fall
Navigera
Visa kapitel via navigation 1

Student

Som en student vill jag kunna hitta ett kapitel Studenten väljer att navigera till ett kapitel Systemet visar valt kapitel
Följa länkar 2

Student

Som en student vill jag kunna följa länkar 1. Studenten väljer att visa en text som innehåller en länk. Systemet visar måltexten. Länken finns ej i systemet, texten som länkas till är redigerad, texten är borttagen
2. Studenten klickar på länken. Systemet visar texten som länken pekar på.

Efter att vi kommit överens om och specificerat upp våra User Stories var vi redo att gå vidare med att skissa på hur detta kunde lösas systemmässigt.

Mockups

Ett problem kan ofta lösas på många olika sätt, speciellt när det kommer till datorvärlden och interaktiva tjänster. Var skall knappar, text, bilder ligga och hur skall de se ut? För att snabbt gå igenom många olika idéer på kort tid är det ett bra sätt att skissa med papper och penna. Det är lätt att se om man missat något i sina User Stories: “Men det måste gå att navigera tillbaka från kapitlet till kurs-vyn!”, “Här skulle det vara bra om man kunde starta en frågesession”, “Här vill jag se statistik över hur många kapitel det finns”. Detta är ett väldigt billigt sätt att se till att allt hänger ihop. När det väl skall börja programmeras blir varje ändring helt plötsligt mycket dyrare.

Från mockups är steget till prototyp inte långt. Är man osäker på en funktions utformning kan det vara ett bra sätt att låta användare testa en enkel prototyp innan den går vidare till det mer tidskrävande implementations-steget.

Prototyp på frågor Prototyp på navigering Prototyp på kapitel

Det var allt för del 1 om Hypocampus 2016. Det kommer mer i del 2.

www.hypocampus.se


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *