Hypocampus 2016 – året som gått

https://blog.hypocampus.se/hypocampus-2016-uppstarten/ skrev vi om hur projektet startade och beskrev metodiken till hur vi kom fram till vad som skulle byggas i vår första beta-version. Här fortsätter vi skriva om hur utvecklingen sett ut och lite mer runtomkring bolaget.

Hypocampus växer fram – april/maj 2016

Förutom att fixa grundläggande delar så som databas, serverhosting, certifikat, inloggning etc var det två viktiga delar vi behövde få på plats: Redigeringsverktyg för material och navigering bland materialet.

Vid en första glans kan textredigering te sig som ett enkelt problem att lösa, vi har gjort det på datorer i flera decennier. Men vi vill även kunna kategorisera materialet i kapitel och kurser, kunna länka mellan ord och rubriker i kapitel och kunna lägga till bilder och filmer.

Texteditorn

För att lösa dessa problem har vi byggt vår textredigerare kring ckeditor. Vi har även egna verktyg för att bland annat bestämma vilka kapitel som ingår i en kurs, hantera länkar och bilder.

Redigering

Dermatologi – maj 2016

Vårt första mål var att bli klara med Dermatologi-kursen till omtentan i augusti 2016. Där hade vi bra material att utgå ifrån och kontakt med specialister som var villiga att granska. Nedan är ett kollage av hur presentationen av kapitel sett ut under årets gång.

Version 1 och 2:
KapitellistaKapitellista

Version 3 och 4:
Kapitel-listan version 3Kapitel-listan version 4

Version 5 och 6:
Kapitel-listan version 6Kapitel-listan version 6

Länkar i materialet & bättre navigering – juni 2016

En stor förbättring i navigationen kom till i juni då vi lade till möjligheten att skapa länkar mellan kapitel i materialet. Det fungerar som en omvänd wikipedia-länk. Länkmålet sätts där beskrivningen av ordet finns. När länkmålet är uppmarkerat går systemet igenom alla andra kapitel för att försöka hitta ordet eller synonymer till ordet och skapa länkar till länkmålet därifrån. På så vis behöver redaktörerna inte manuellt försöka skapa en massa länkar vilket sparar mycket tid.

I början av juni var även de klassiska kategori-korten på plats, som levt med ända sedan dess:

Kategorier

Kirurgi-kursen – juni 2016

I juni 2016 fick vi kontakt med kursansvariga för Kirurgi-kursen på Sahlgrenska. De var i färd med att utveckla en fråge-applikation och vi inledde ett samarbete för att kunna testa Hypocampus på kirurgi-kursen under hösten 2016. Vid det tillfället hade vi enbart mulitple choice-frågor i systemet, men i kirurgi-kursen, och många andra kurser, är MEQ (modified essay questions) en central del. I MEQ-frågor lotsas studenten genom ett patientfall och måste ta ställning utifrån den informationen som finns till hands.

Frågedel, kirurgi-kursen – juli/augusti 2016

Vi behövde alltså implementera stöd för MEQ-frågor, lägga in frågor och material för kirurgi-kursen innan kursstart, 22/8.

Arbetet med att göra det möjligt att göra MEQ-frågor var mer komplicerat än vad vi först trodde. MEQ-frågorna måste komma i följd efter varandra, det skall inte gå att se beskrivningen på nästkommande fråga då det kan innehålla svaret, men det skall gå att se tidigare beskrivning etc. När vi kollade på exempelfrågor och tentor var det heller inte konsekvent uppdelat: En del frågor var indelade i flera nivåer: 1.2 A, B, C,  1.3 A, B, C där det var samma fall och beskrivning för allt under punkt fråga 1, medan andra frågor hade färre nivåer. Och hur skulle vi göra med text-svar? Försöka automat-rätta?

Efter att ha gått igenom minst tre olika varianter av MEQ-frågor kände vi oss nöjda, en vecka innan starten av kirurgi-kursen.

Version 1 – enbart MCQ:

version 1

Version 2 – text-svar:

version 3version 2

Version 3 – rätt svar visas till höger:

version 3

I sista versionen fick vi även till textmarkeringar för att visa mer exakt var i texten svaret finns.

Det var allt för det här inlägget det kommer mera!

www.hypocampus.se


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *