Hypocampus 2016 – året som gått del 2

Under hela utvecklingen av Hypocampus har vi försökt ha tätt samarbete med våra användare, studenter och redaktörer.

Vi har haft förmånen att ha användare som verkligen engagerat sig i vad vi gör och vill att Hypocampus skall bli en framgång.

Kirurgi-kursen – augusti 2016

När kirurgi-kursen drog igång i slutet av augusti fick vi möjlighet att presentera Hypocampus på intro-föreläsningen inför en stor del av klassen. Under kursens gång har vi haft kontakt med många ur kursen som kommit med förslag, rättningar och deltagit i djupare intervjuer. Den här informationen har legat till grund för hur vi valt att prioritera ny funktionalitet.

https://blog.hypocampus.se/samarbete-med-kirurgikursen-pa-gu/

Feedback från användande – september 2016

Här är några av de reaktioner vi fick efter de första veckornas användande av Hypocampus:

  • Gör det möjligt att anteckna och notera i texten
  • Lägga in kapitel i ett läs-schema
  • Spaced repetition visualiserat på en tidslinje
  • Markera kapitel som lästa
  • Svårt att förstå hur man skall navigera
  • Lägga in tentor

 

Bättre känsla för progress – sept/okt 2016

En stor puck som vi arbetat med under hela hösten är att försöka förbättra känslan av progress: Vad har jag läst, hur bra kan jag det, vad har jag kvar?

https://blog.hypocampus.se/personlig-statistik/

Vi har arbetat på flera håll för att försöka förbättra detta, men en av de tydligaste delarna är arbetet med kapitel-listan och den statistik som visas där. I tidigare blog-inlägg kan man se hur kapitel-listan utvecklats över tid.

https://blog.hypocampus.se/hypocampus-2016-aret-som-gatt/

5a18e7b2-65f6-409e-acf5-b327dc4e9900 624b7419-f085-40ca-a811-ea71beef9ac0

Att visualisera framstegen hjälper även att motivera till ytterligare studier.

Tentor och AT-prov – nov/dec 2016

Efter att ha fått godkänt att använda AT-prov och ett antal tentor från olika universitet utvecklade vi en egen fråge-del för AT och tentor.

https://blog.hypocampus.se/at-prov-och-tentor/

Det var något som låg bra i tiden: under julen, inför tentorna i januari, har det varit väldigt populärt att göra frågor i Hypocampus, inte minst med den nya tenta-delen.

Specialistgranskat material – nov/dec 2016

Vi har under hösten konsulterat specialister för att granska vårt material i flera kurser. På dermatologi-kursen ha vi fått till ett samarbete med Sam Polesie från Hudkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att lägga till och förbättra text och frågor. Det här är något vi jobbar vidare med, men det tar tid!

www.hypocampus.se


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *