Säkerhet på Hypocampus

I dessa tider med läckta lösenord vill vi ge ett lugnande besked om säkerheten på dina inloggningsuppgifter i Hypocampus: Den är väldigt bra.

(SVT Dold – har vi ditt lösenord?)

På Hypocampus använder vi bcrypthttps://en.wikipedia.org/wiki/Bcrypt, för att hasha och salta ditt lösenord. Ditt lösenord görs om till en text på följande format: $2a$10$N9qo8uLOickgx2ZMRZoMyeIjZAgcfl7p92ldGxad68LJZdL17lhWy innan det sparas ned i databasen. Vi sparar alltså inte ditt lösenord i klartext någonstans. En unik, servergenererad, text (salt) läggs till ditt lösenord innan det krypteras. Detta gör det omöjligt att återskapa ditt lösenord från en databas-dump. För att kontrollera att du loggar in med rätt lösenord körs en liknande krypterings-snurra vid inloggningen.

Förhoppningsvis tar fler webtjänster sitt ansvar när det kommer till att lagra lösenord på ett korrekt sätt så vi slipper oroa oss för sådana här läckor i framtiden.

www.hypocampus.se


 

AT-Prov och tentor

Hypocampus har fått godkänt att använda AT-provet! Vi jobbar också på att få lägga in tentor för Läkarprogrammet, men där har vi mer jobb att göra.

AT-provet

Vi har nu lagt in AT-prov från de senaste fem åren. Genom att koppla frågorna till de fyra kategorierna Allmänmedicin, Internmedicin, Kirurgi och Psykiatri kan vi ge detaljerad information om vilka områden man som AT-läkare kan och inte kan.

at-prov1
Sidan för AT-prov

När man väl gör frågorna är det två nyheter som inte finns i de vanliga frågorna på materialet: Beskrivning av Fall och Specifikt svar.

Beskrivning

Längst upp i frågan står det en beskrivning av vilket fall, vilket fråga, från vilket prov, som frågan är från. Exempelvis AT prov, 2016 Februari, Fall 1, Fråga 11. Det gör det lätt att kolla upp vilket prov frågan kommer från på http://atprovet.se/skriftlig-examination/atprovarkiv

Specifikt svar

Vanligtvis kopplar vi frågesvaren till materialet som ligger inlagt i Hypocampus. När det kommer till AT-provet (och tentor) är det ofta ett specifikt svar som inte är så lätt att visa genom att bara koppla till materialet. Därför visar vi på AT-provet och tentor det specifika svar som står i rättningsmallen för provet.

at-prov2
Specifikt svar

Vi jobbar på att få en bättre koppling till materialet i Hypocampus för att ge ännu bättre återkoppling på vad man behöver läsa mer på.

Betalning

Vi har valt att införa en premium-version av AT-delen. Vi tycker att vi tillför så pass mycket värde att det är värt att betala för fri tillgång till AT-prov och statistik i Hypocampus. (Och så behöver vi hjälp att betala för utveckling och underhåll).

Om du väljer att inte betala får du ändå möjlighet att prova på full funktionalitet genom vår prövoperiod. Efter att prövoperioden tagit slut begränsas du till att bara kunna svara på 3 AT-frågor varje dag, och din statistik visas inte.

Detta påverkar inte Hypocampus övriga delar på något sätt – material, statistik eller frågor.

Tentor för Läkarprogrammet

Vi även håller på att lägga in tentor för Läkarprogrammet. Den här delen är under uppbyggnad och kommer ta lite tid innan vi får godkänt att lägga in tentor. Men vi jobbar på det!

at-prov3
Tentor för Läkarprogrammet

Tack till alla som lämnar feedback till Hypocampus! Vi vet att det är många som vill kunna göra gamla tentor tack vare den feedback ni lämnar.

www.hypocampus.se


 

Återuppta frågesession

Det börjar bli allt fler frågor i Hypocampus så det är inte lätt att besvara allt under en frågesession. Nu finns möjligheten att återuppta den senast gjorda frågesessionen och fortsätta där man slutade. Den tidigare sessionen hittar du genom att klicka Tidigare session längst upp till vänster i frågeväljaren.

Återuppta frågesession
Klicka på Tidigare session

 

Du får då se den senaste sessionen och vilket resultat du hade: rätt, fel och obesvarade. Klicka på Fortsätt så kommer du till din senast besvarade fråga på föregående frågesession.

Tidigare frågesession session
Tidigare frågesession session

www.hypocampus.se


 

Anteckningar

Här är en liten förklaring på hur vår nya anteckningsfunktion fungerar.

I slutet av varje avsnitt ligger en rubrik som heter “Egna anteckningar”.

anteckningar3

Klicka på texten för att börja skriva.

anteckningar2

Texten sparas automatiskt medan du skriver. Så du slipper klicka på “spara”.

anteckningar4

När du är nöjd med din text är det bara att klicka utanför editerings-rutan för att gå vidare till att läsa. Texten kommer in som en naturlig del av sidan i samma stil.

anteckningar1

Förbättringsförslag på anteckningarna? Här är en första version men vi har idéer på hur det skulle kunna göras bättre. Dela med dina klasskamrater, göra materialet sökbart, få en översikt över sina anteckningar. Vad tycker du?

Som ni såg i föregående inlägg så har vi både Anteckningar och Noteringar.

  • Anteckningar är tänkt att vara längre stycken text som man exempelvis kan skriva medan man lyssnar på en föreläsning både för sin egen skull men också för att kunna dela till andra.
  • Noteringar är korta notiser kopplat direkt till texten. Kanske läraren tycker det är extra viktigt att kunna en viss del av materialet, eller att du behöver förklara ett ord för dig själv? Perfekt med en notering.

www.hypocampus.se


 

Noteringar och anteckningar

Efter att ha fått mycket feedback om att noteringar i text och anteckningar efter avsnitt är en eftertraktad funktion så är vi nu på gång med att utvärdera de funktionerna.

noteringar

Har du synpunkter eller förslag, hör av dig! Det finns också möjlighet att påverka ännu tidigare i utvecklingen genom att beta-testa våra nya funktioner på test-servern.

www.hypocampus.se


 

Test Enhanced Learning

Här kan du lära dig mer om teorierna bakom Test Enhanced Learning, en pedagogisk metod för att effektivisera lärandet. Vi på Hypocampus använder denna teori som grund för våra pedagogiska tankar när vi bygger systemet. Kom gärna med feedback, eller förslag på ändringar och förbättringar!

Test enhanced learning from Hypocampus on Vimeo.

Så här använder Hypocampus Test Enhanced Learning:

Hypocampus tar fasta på den senaste forskningen inom pedagogik för att förbättra lärandet och på så sätt göra läkarutbildningen bättre. Detta genom att förstärka inlärningens första steg: att inhämta information, men även genom att göra materialet interaktivt med text, bilder och filmer. Därefter möjliggörs högre inlärande genom att låta studenterna hämta tillgodogjord kunskap genom frågor kopplade till varje text. I texten kan man sedan se resultatet av frågorna för att få en överblick över vad man kan och vad man behöver läsa på mer om.

Ett av problemen med traditionellt bokstuderande är att det är svårt att identifiera de kunskapsluckor man har om man inte konfronteras med frågorna. De flesta vet om att det är mycket de inte vet, men det är svårt att identifiera vad av allt man inte vet som man borde veta. Det är också svårt att identifiera vad av det man har kunnat som man har glömt. Genom att ge användare statistik av vad de har och vad de inte har gått igenom samt när.

Hypocampus erbjuder dig möjligheten att fokusera på dina kunskapsluckor!

www.hypocampus.se


 

Hypocampus öppnar upp dörrarna

Nu är tjänsten öppen för alla! Vi jobbar för fullt med både material och mjukvara så häng med och påverka genom att skicka in synpunker och förbättringsförslag.

Testa gratis
Hypocampus öppen för alla

Vi arbetar just nu med att kunna lägga till egna noteringar i texten. Vi håller också på att utvärdera poängsystemet och statistiken för att det skall ge så bra återkoppling till lärandet som möjligt.

Sakta men säkert lägger vi till alla de komponenter som en student behöver för det mest effektiva lärandet. Vår plan är att inom en inte alltför lång tid ha mer stöd för Spaced repetition på plats.

www.hypocampus.se


 

Uppdatering av statistikdelen

Vi har fokuserat på att göra frågeupplevelsen ännu bättre genom att ge dig mer feedback på progress när du gör frågor samt över tid. Det är nu också enklare att starta en frågesession samt välja ut frågor.

Mer och mer material läggs till hela tiden och vi jobbar vidare på att göra din upplevelse så bra som möjligt.

Enklare urval av frågor

Med ett nytt tydligt verktyg för att välja frågor, är det nu enklare att göra urval baserat på specialitet, kapitel samt tidigare resultat. Du ser snabbt hur många frågor sessionen kommer ha.

Genom att enbart välja frågor där du svarat fel tidigare får du mycket effektivare lärande.

screen-shot-2016-09-16-at-22-21-30

 

Progress över tid

Du kan nu se dina poäng du samlar ihop inom varje specialitet samt se vilka poäng du svarat rätt respektive fel på inom en specialitet.

På detta sätt kan du se hur du utvecklas under tiden du studerar. Dessa poäng är även kopplade till svarsmarkeringar inne i kapitlet.

progress

Tydligare poänginfo

Under tiden du gör en frågesession kan du nu se ditt nuvarande resultat i ett tydligt diagram.

currentscore

www.hypocampus.se


 

Samarbete med Kirurgikursen på GU

Under sommaren har vi påbörjat ett samarbete med Kirurgikursen på Sahlgrenska. Tack vare det här samarbetet har vi fått tillgång till alla tentafrågor som vi nu till stor del lagt in i systemet.

Vi har börjat ta in användare på Hypocampus och det känns väldigt bra. Alla på Kirurgikursen har fått inbjudningar och vi har redan fått väldigt positiva reaktioner, tack för det!

sahlgrenska-kirurgi

På bilden ser ni Elias tala inför klassen då vi var på besök för att samla in feedback.

Eftersom produkten fortfarande är under utveckling så finns det stora möjligheter att påverka. Så ta chansen och skicka feedback, antingen inne i systemet eller genom mail. Något som flera redan gjort, stort tack till er.

Sprintdemo

Om ni känner för att vara med på ett av våra sprint-demon, där vi går igenom vad vi gjort de senaste två veckorna, är det bara att hojta till.

Den här veckan var det hallontårta på menyn.

rasp-cake

www.hypocampus.se


 

Quizza med Hypocampus

Vi jobbar just nu med att utveckla frågedelen i Hypocampus.

Multiplechoice

Det många förknippar med frågeformulär online är de klassiska multiplechoice-frågorna. Det var också dem vi började med.

multiplechoice

Textfrågor

Men för att göra det lite mer utmanande vill vi även kunna ha frågor där man inte får några alternativ utan själv måste mata in hela svaret. Detta öppnar upp för en hel del problematik när det kommer till rättningen. Skall datorn tolka svaret och hitta vissa nyckelord i svaret? Det kan bli väldigt komplicerat! Istället har vi valt självrättning, något som känns väldigt rättvist.

Du får först en fråga och skriver ner ditt svar.

textquestion1

När du är nöjd med ditt svar klickar du på Rätta och får se svaret markerat i textmaterialet.

textanswer

Du får nu ta ställning till hur bra du kunde svara på frågan själv.

textquestion2

Dina svar kopplas sedan till textmaterialet så att du vet vad du behöver läsa på mer om. Mer om det och den personliga statistiken i kommande inlägg.

www.hypocampus.se