Användningsstatistik 2018

 • Hypocampus startade HT 2016
 • Användarantalet växte stadigt till lite drygt 1000 användare fram till årsskiftet 16/17
 • Efter VT 2017 tagit slut, hade vi drygt 4 000 användare – Läkarstudenter, AT-läkare, Läkare med utomeuropeisk examen, Underläkare och Specialistläkare
 • Under HT 2017 växte gruppen medicinstudenter från 4000 till 6700
 • VT 2018 gick vi från 6 700 – 8 900 användare, och HT 2018 från 8 900-12 000
 • Under HT 2018 införde vi en betalspärr på 3 kapitel och 3 frågor varje dag (https://blog.hypocampus.se/ny-betalmodell-men-fritt-att-prova-pa/)
 • Ökat användande under 2018 trots betalspärr (antal användare och sidvisningar)

På Hypocampus.se samlas det in anonym data för att se hur systemet används och för kunna förbättra det. (En session startar varje gång en användare besöker sidan, och slutar när användaren varit inaktiv en kort tid.)

Eftersom HT2017 oftast avslutas i januari tog vi med statistik från februari 2018 och framåt, vi tog sen med data fram till jan 2019.

VT 2018
VT 2018

 

HT 2018

ht2018-stats-1

Jämförelse VT / HT 2018

vt-ht-2018

Antalet sidvisningar per session och antal händelser gick ner under HT 2018 – något som är en följd av den betalspärren vi infört. https://blog.hypocampus.se/ny-betalmodell-men-fritt-att-prova-pa/

Över terminen skiljer sig inte sessionslängden så mycket medan antalet händelser gör det. Antalet händelser går upp runt tenta-perioden eftersom fler användare lägger tid på att besvarar frågor då, och att lära sig genom att besvara frågor är bra! Läs mer om hur bra det är att besvara frågor på https://blog.hypocampus.se/test-enhanced-learning-med-hypocampus/

Tidigare sammanställningen för VT 2017 hittar du här: https://blog.hypocampus.se/anvandningsstatistik-vt-2017/

Tidigare sammanställning för HT 2017 hittar du här: https://blog.hypocampus.se/anvandningsstatistik-ht-2017/

www.hypocampus.se


Ny betalmodell – men fritt att prova på

Efter att tagit betalt för AT-provet i över ett år har vi nu bestämt oss för att ta betalt för (nästan) allt material. Ordinarie pris är 99 kr/mån om man prenumererar minst ett halvår. Utöver det har vi en förmånlig rabatt för dem som väljer att binda sig i 12 månader.

Vill du se vad det är du betalar för? Bara att skapa ett konto och läsa och besvara frågor, med begränsningen att du inte kan göra mer än 3 frågor per dag eller läsa mer än 3 kapitel på en dag.

Pengarna går till att hålla material uppdaterat och till att skapa nytt material, se exempelvis föregående post om vår Anatomibok.

Läsbegränsning
Läsbegränsning

Tycker du priset är för högt finns möjligheten att hjälpa oss med materialarbetet. Kontakta oss på info@hypocampus.se för mer information.

Lycka till med pluggandet!

www.hypocampus.se


Anatomibok i Hypocampus

Anatomibok

Nu släpper vi en gratis anatomibok!

Allt du behöver göra är att skapa ett konto, så hittar du boken i biblioteket och kan börja läsa och besvara frågor redan idag: www.hypocampus.se

Fylld av filmer, bilder och sökbara strukturer och givetvis med tillhörande quiz i form av flera hundra flervalsfrågor. Boken riktar sig till läkare, läkarstudenter, och är ett utmärkt sätt att förbereda sig för en anatomi- eller preklintenta. Boken är även ett utmärkt redskap för alla som förbereder sig för kunskapsprovet för utomeuropeiska läkare! Enjoy!

Dataskydd i Hypocampus

Ingen kan ha missat att EU inför en ny dataskyddsförordning kallad GDPR 20 maj 2018. www.eugdpr.org/key-changes.html

GDPR är väldigt bra för EU-medborgares integritet på internet, den innehåller egentligen inte mycket mer än de regler man förväntar sig att ett transparent och etiskt företag skall följa.

Vi har i tidigare inlägg berättat om varför vi sparar data och hur den är tänkt att användas: blog.hypocampus.se/category/forskning/ och om vår säkerhet: blog.hypocampus.se/sakerhet-pa-hypocampus/

Personligt kopplad information

Det här använder vi personligt kopplad data till i Hypocampus:

 1. Identifikation
 2. Studieresultat
 3. Innehåll
 4. Forskning
 5. Betalning

1. Identifikation

När du skapar konto i Hypocampus måste du ange din e-post, vilket blir identifikationen som kontoinformationen knyts till och tillsammans med lösenord krävs för inloggning. Epost-adressen används även för att kunna nollställa lösenord och nyheter om Hypocampus, exvis när du blir inbjuden till en kurs eller veckobrev (som du kan välja att inte få utskickat). Du kan även fylla i namn och skola för att underlätta den sociala interaktionen i systemet, men det är inte nödvändigt.

2. Studieresultat

Hypocampus sparar ner information om din studieaktivitet: resultat på frågor, frågesvar, kapitel lästa och tid spenderad. Dessa är viktiga parametrar för att kunna ge förslag som optimerar dina studier. Om du deltar i en kurs som leds av en utsedd lärare så kommer den här informationen delas med läraren.

3. Innehåll

När du gör noteringar, markeringar, anteckningar, laddar upp media eller författar kapitel, sparas det i Hypocampus. Det här innehållet blir inte tillgängligt till andra användare om du inte aktivt delar med dig. Om du väljer att dela med dig av innehåll kommer det namn du angivit i systemet stå som upphovsman.

4. Forskning

I syfte att förbättra Hypocampus, och digitala läroplattformar generellt, så har, och kommer Hypocampus, att delta i forskning tillsammans med Universitet och Högskolor. Personligt kopplad data i Hypocampus kommer aldrig användas i forskning utan ditt godkännande. Innan godkännandet måste du har blivit väl informerad om syfte och konsekvens av forskningen och användandet av din studiedata. Personlig information är alltid anonymiserad i forskning.

5. Betalning

Vid betalning registreras ett köp knutet till ditt konto på belopp och typ av köp. Vid misslyckad betalning sparas ett felmeddelande ner med vilken typ av köp som försökte genomföras och varför det misslyckades. Vi sparar inte ner kreditkortsinformation.

 

Få ut sparad information

Det går att få reda på och ladda ner all personlig information sparad på Hypocampus.

Kontakta oss på info@hypocampus.se för att veta vilken information som är kopplad till ditt konto och hur du kan få den i ett läsbart format.

 

Ta bort information

Kontakta oss på info@hypocampus.se för att ta bort din användarinformation.

 

www.hypocampus.se


 

Personlig statistik

Personlig statistik över vad varje student läst och besvarat frågor på, är något vi ständigt jobbar med på Hypocampus. Att visualisera vad som är kvar, vad som är gjort och hur bra en student kan varje del av kursen, är en viktig del i lärandeprocessen.

När en student själv börjar resonera över lärandet och inlärning; fundera över arbetsminne, studieteknik, glömskekurva, för att nå kunskapsmålen i kursen, så har det en positiv inverkan på studieresultaten. Inom psykologi/pedagogik kallas det metakognition och är ett ämne där det pågår forskning.

Användarstatistik
Användarstatistik

Nyligen lade vi till en statistik-sida på Hypocampus som visar en översikt över den senaste tidens aktivitet med förslag på vad som behöver repeteras.

Läs mer om pedagogisk forskning på https://blog.hypocampus.se/category/forskning/

Eller testa funktionaliteten på www.hypocampus.se


 

Anpassad Kurs

Sedan starten av Hypocampus har vi byggt systemet på material av hög kvalitet: Text, bilder och frågor.

Texten har varit indelad i böcker som ofta motsvarar en kurs – men inte fullt ut, och inte för alla. Kurser skiljer sig åt beroende på skola, år, lärare osv. Därför jobbar vi för fullt med att göra det möjligt att sortera om, välja bort och lägga till material i en kurs utifrån det material som finns i biblioteket tillsammans med material skapat av elever och lärare. Materialet behöver nödvändigtvis inte vara kapitel utan kan vara annat som är till stöd för studierna: presentationer, dokument, bilder m.m.

Kurser
Kurser i Hypocampus

Universitetsstudenterna på Hypocampus kan skapa en egen kurs eller följa en kurs skapad av en annan student. Det går även att göra kursen dold, eller enbart öppen för dem som bjuds in till kursen.

Som ägare av en kurs kan du även göra tillägg till materialet direkt i kapitel.

Tillägg
Tillägg till material

Vi jobbar även med möjligheten att kunna skapa Quiz till en kurs – väl utvalda frågor på kursen, baserat på egenkomponerade och befintliga frågor. Här återstår det lite jobb med att göra frågeskapandet lättanvänt innan det öppnas upp för alla studenter.

 

www.hypocampus.se


 

Användningsstatistik HT 2017

Hypocampus startade HT 2016 och växte stadigt till lite drygt 1000 användare fram till årsskiftet. Efter VT 2017 tagit slut, hade vi drygt 4 000 användare – Läkarstudenter, AT-läkare, Läkare med utomeuropeisk examen, Underläkare och Specialistläkare.

Sammanställningen för VT 2017 hittar du här: https://blog.hypocampus.se/anvandningsstatistik-vt-2017/

Under HT 2017 växte gruppen medicinstudenter från 4000 till 6700.

På Hypocampus.se samlas det in anonym data för att se hur systemet används och för kunna förbättra det. (En session startar varje gång en användare besöker sidan, och slutar när användaren varit inaktiv i några timmar.)

Vi tog med data fram till jan 2018, då många studenter har tenta på höstterminens kurs.

Användarsessioner
Användarsessioner HT 2017

En glädjande skillnad från VT 2017 är att användandet är mer jämt distribuerat och inte enbart koncentrerat till tenta-perioden i slutet av året.

Här är en jämförelse mellan vår och höstterminen 2017:

Jämförelse, VT - HT 2017
Jämförelse, VT – HT 2017
Sidvisningar
Antal sidvisningar HT 2017

Här ser vi en tydlig trend med fler sidvisningar innan tenta.

Händelser HT 2017
Händelser HT 2017

Händelser i Hypocampus är exvis att besvara frågor. Här ser vi en än mer tydlig trend av att användarna gör flest frågor i samband med tentamen. Och frågor är bra! https://blog.hypocampus.se/test-enhanced-learning-med-hypocampus/

www.hypocampus.se


 

Användningsstatistik VT 2017

Hypocampus startade HT 2016 och växte stadigt till lite drygt 1000 användare fram till årsskiftet. Glädjande nog har antalet nya användare fortsatt strömma in och vi har nu, efter VT 2017 tagit slut, drygt 4 000 användare – Läkarstudenter, AT-läkare, Läkare med utomeuropeisk examen, Underläkare och Specialistläkare.

Det är alltså inte bara vår klick-farm i Nepal som genererar trafik.

På Hypocampus.se samlas det in anonym data för att se hur systemet används och för kunna förbättra det. Här kommer lite rolig grafik, först ut är antalet sessioner. (En session startar varje gång en användare besöker sidan, och slutar när användaren varit inaktiv i några timmar.)

Antal sessioner VT 2017
Antal sessioner VT 2017

Det går att se en tydlig puckel på antalet sessioner i slutet av terminen.

Vi kan också få statistik över hur många sidvisningar som levereras till användarna. Här är statistiken lite svårare att tolka eftersom en sidvisning när användaren exempelvis gör frågor räknas lite för få gånger.

Antal sidvisningar VT 2017
Antal sidvisningar VT 2017

Här ser vi samma tydliga trend med fler och fler sidvisningar fram till terminens slut.

Antalet händelser i systemet är sådant som fångas när användaren exempelvis klickar på Svara-knappen vid frågor eller Spara-knappen på noteringar.

Antal händelser VT 2017
Antal händelser VT 2017

Här ser vi en än mer tydlig trend av att användarna gör flest frågor i samband med tentamen. Förhoppningsvis är det en litet stigande trend på att besvara frågor mellan tentorna vi ser – vi vet ju alla att om kunskapen skall fastna i minnet måste det aktiveras så fort som möjligt – exempelvis med frågor:  https://blog.hypocampus.se/test-enhanced-learning-med-hypocampus/

Ha en bra sommar önskar Hypocampus-gänget!

www.hypocampus.se


 

Förbättrat AT-prov på Hypocampus

AT-provet på Hypocampus from Hypocampus on Vimeo.

Nu har vi förbättrat AT-delen på Hypocampus!

 • Koppling till avsnitt i kapitel och till externa länkar för att läsa på mer om rätt svar.
 • Möjligheten att enbart repetera de frågor där du tidigare svarat fel.
 • Mer detaljerad statistik nerbruten på kapitelnivå.
Kapitelkoppling i AT-provet
Kapitelkoppling på frågorna

AT-proven i Hypocampus följer samma mall som i de riktiga AT-proven med fyra fall inom Allmänmedicin, Internmedicin, Kirurgi och Psykiatri.

Statistik på kursnivå
Statistik på kursnivå

Tack vare att vi kategoriserar varje fråga i Hypocampus kan vi presentera detaljerad statistik utifrån hur du svarat på frågorna.

Statistik på kapitelnivå
Statistik på kapitelnivå

På kapitelnivå kan du enkelt klicka dig vidare för att läsa mer om ett kapitel eller starta frågesession på kapitlet.

www.hypocampus.se