Återuppta frågesession

Det börjar bli allt fler frågor i Hypocampus så det är inte lätt att besvara allt under en frågesession. Nu finns möjligheten att återuppta den senast gjorda frågesessionen och fortsätta där man slutade. Den tidigare sessionen hittar du genom att klicka Tidigare session längst upp till vänster i frågeväljaren.

Återuppta frågesession
Klicka på Tidigare session

 

Du får då se den senaste sessionen och vilket resultat du hade: rätt, fel och obesvarade. Klicka på Fortsätt så kommer du till din senast besvarade fråga på föregående frågesession.

Tidigare frågesession session
Tidigare frågesession session

www.hypocampus.se


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *