AT-Prov och tentor

Hypocampus har fått godkänt att använda AT-provet! Vi jobbar också på att få lägga in tentor för Läkarprogrammet, men där har vi mer jobb att göra.

AT-provet

Vi har nu lagt in AT-prov från de senaste fem åren. Genom att koppla frågorna till de fyra kategorierna Allmänmedicin, Internmedicin, Kirurgi och Psykiatri kan vi ge detaljerad information om vilka områden man som AT-läkare kan och inte kan.

at-prov1
Sidan för AT-prov

När man väl gör frågorna är det två nyheter som inte finns i de vanliga frågorna på materialet: Beskrivning av Fall och Specifikt svar.

Beskrivning

Längst upp i frågan står det en beskrivning av vilket fall, vilket fråga, från vilket prov, som frågan är från. Exempelvis AT prov, 2016 Februari, Fall 1, Fråga 11. Det gör det lätt att kolla upp vilket prov frågan kommer från på http://atprovet.se/skriftlig-examination/atprovarkiv

Specifikt svar

Vanligtvis kopplar vi frågesvaren till materialet som ligger inlagt i Hypocampus. När det kommer till AT-provet (och tentor) är det ofta ett specifikt svar som inte är så lätt att visa genom att bara koppla till materialet. Därför visar vi på AT-provet och tentor det specifika svar som står i rättningsmallen för provet.

at-prov2
Specifikt svar

Vi jobbar på att få en bättre koppling till materialet i Hypocampus för att ge ännu bättre återkoppling på vad man behöver läsa mer på.

Betalning

Vi har valt att införa en premium-version av AT-delen. Vi tycker att vi tillför så pass mycket värde att det är värt att betala för fri tillgång till AT-prov och statistik i Hypocampus. (Och så behöver vi hjälp att betala för utveckling och underhåll).

Om du väljer att inte betala får du ändå möjlighet att prova på full funktionalitet genom vår prövoperiod. Efter att prövoperioden tagit slut begränsas du till att bara kunna svara på 3 AT-frågor varje dag, och din statistik visas inte.

Detta påverkar inte Hypocampus övriga delar på något sätt – material, statistik eller frågor.

Tentor för Läkarprogrammet

Vi även håller på att lägga in tentor för Läkarprogrammet. Den här delen är under uppbyggnad och kommer ta lite tid innan vi får godkänt att lägga in tentor. Men vi jobbar på det!

at-prov3
Tentor för Läkarprogrammet

Tack till alla som lämnar feedback till Hypocampus! Vi vet att det är många som vill kunna göra gamla tentor tack vare den feedback ni lämnar.

www.hypocampus.se


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *