Användningsstatistik HT 2017

Hypocampus startade HT 2016 och växte stadigt till lite drygt 1000 användare fram till årsskiftet. Efter VT 2017 tagit slut, hade vi drygt 4 000 användare – Läkarstudenter, AT-läkare, Läkare med utomeuropeisk examen, Underläkare och Specialistläkare.

Sammanställningen för VT 2017 hittar du här: https://blog.hypocampus.se/anvandningsstatistik-vt-2017/

Under HT 2017 växte gruppen medicinstudenter från 4000 till 6700.

På Hypocampus.se samlas det in anonym data för att se hur systemet används och för kunna förbättra det. (En session startar varje gång en användare besöker sidan, och slutar när användaren varit inaktiv i några timmar.)

Vi tog med data fram till jan 2018, då många studenter har tenta på höstterminens kurs.

Användarsessioner
Användarsessioner HT 2017

En glädjande skillnad från VT 2017 är att användandet är mer jämt distribuerat och inte enbart koncentrerat till tenta-perioden i slutet av året.

Här är en jämförelse mellan vår och höstterminen 2017:

Jämförelse, VT - HT 2017
Jämförelse, VT – HT 2017
Sidvisningar
Antal sidvisningar HT 2017

Här ser vi en tydlig trend med fler sidvisningar innan tenta.

Händelser HT 2017
Händelser HT 2017

Händelser i Hypocampus är exvis att besvara frågor. Här ser vi en än mer tydlig trend av att användarna gör flest frågor i samband med tentamen. Och frågor är bra! https://blog.hypocampus.se/test-enhanced-learning-med-hypocampus/

www.hypocampus.se


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *