Användningsstatistik 2018

  • Hypocampus startade HT 2016
  • Användarantalet växte stadigt till lite drygt 1000 användare fram till årsskiftet 16/17
  • Efter VT 2017 tagit slut, hade vi drygt 4 000 användare – Läkarstudenter, AT-läkare, Läkare med utomeuropeisk examen, Underläkare och Specialistläkare
  • Under HT 2017 växte gruppen medicinstudenter från 4000 till 6700
  • VT 2018 gick vi från 6 700 – 8 900 användare, och HT 2018 från 8 900-12 000
  • Under HT 2018 införde vi en betalspärr på 3 kapitel och 3 frågor varje dag (https://blog.hypocampus.se/ny-betalmodell-men-fritt-att-prova-pa/)
  • Ökat användande under 2018 trots betalspärr (antal användare och sidvisningar)

På Hypocampus.se samlas det in anonym data för att se hur systemet används och för kunna förbättra det. (En session startar varje gång en användare besöker sidan, och slutar när användaren varit inaktiv en kort tid.)

Eftersom HT2017 oftast avslutas i januari tog vi med statistik från februari 2018 och framåt, vi tog sen med data fram till jan 2019.

VT 2018
VT 2018

 

HT 2018

ht2018-stats-1

Jämförelse VT / HT 2018

vt-ht-2018

Antalet sidvisningar per session och antal händelser gick ner under HT 2018 – något som är en följd av den betalspärren vi infört. https://blog.hypocampus.se/ny-betalmodell-men-fritt-att-prova-pa/

Över terminen skiljer sig inte sessionslängden så mycket medan antalet händelser gör det. Antalet händelser går upp runt tenta-perioden eftersom fler användare lägger tid på att besvarar frågor då, och att lära sig genom att besvara frågor är bra! Läs mer om hur bra det är att besvara frågor på https://blog.hypocampus.se/test-enhanced-learning-med-hypocampus/

Tidigare sammanställningen för VT 2017 hittar du här: https://blog.hypocampus.se/anvandningsstatistik-vt-2017/

Tidigare sammanställning för HT 2017 hittar du här: https://blog.hypocampus.se/anvandningsstatistik-ht-2017/

www.hypocampus.se


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *