Anteckningar

Här är en liten förklaring på hur vår nya anteckningsfunktion fungerar.

I slutet av varje avsnitt ligger en rubrik som heter “Egna anteckningar”.

anteckningar3

Klicka på texten för att börja skriva.

anteckningar2

Texten sparas automatiskt medan du skriver. Så du slipper klicka på “spara”.

anteckningar4

När du är nöjd med din text är det bara att klicka utanför editerings-rutan för att gå vidare till att läsa. Texten kommer in som en naturlig del av sidan i samma stil.

anteckningar1

Förbättringsförslag på anteckningarna? Här är en första version men vi har idéer på hur det skulle kunna göras bättre. Dela med dina klasskamrater, göra materialet sökbart, få en översikt över sina anteckningar. Vad tycker du?

Som ni såg i föregående inlägg så har vi både Anteckningar och Noteringar.

  • Anteckningar är tänkt att vara längre stycken text som man exempelvis kan skriva medan man lyssnar på en föreläsning både för sin egen skull men också för att kunna dela till andra.
  • Noteringar är korta notiser kopplat direkt till texten. Kanske läraren tycker det är extra viktigt att kunna en viss del av materialet, eller att du behöver förklara ett ord för dig själv? Perfekt med en notering.

www.hypocampus.se


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *