Anpassad Kurs

Sedan starten av Hypocampus har vi byggt systemet på material av hög kvalitet: Text, bilder och frågor.

Texten har varit indelad i böcker som ofta motsvarar en kurs – men inte fullt ut, och inte för alla. Kurser skiljer sig åt beroende på skola, år, lärare osv. Därför jobbar vi för fullt med att göra det möjligt att sortera om, välja bort och lägga till material i en kurs utifrån det material som finns i biblioteket tillsammans med material skapat av elever och lärare. Materialet behöver nödvändigtvis inte vara kapitel utan kan vara annat som är till stöd för studierna: presentationer, dokument, bilder m.m.

Kurser
Kurser i Hypocampus

Universitetsstudenterna på Hypocampus kan skapa en egen kurs eller följa en kurs skapad av en annan student. Det går även att göra kursen dold, eller enbart öppen för dem som bjuds in till kursen.

Som ägare av en kurs kan du även göra tillägg till materialet direkt i kapitel.

Tillägg
Tillägg till material

Vi jobbar även med möjligheten att kunna skapa Quiz till en kurs – väl utvalda frågor på kursen, baserat på egenkomponerade och befintliga frågor. Här återstår det lite jobb med att göra frågeskapandet lättanvänt innan det öppnas upp för alla studenter.

 

www.hypocampus.se


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *