Dataskydd i Hypocampus

Ingen kan ha missat att EU inför en ny dataskyddsförordning kallad GDPR 20 maj 2018. www.eugdpr.org/key-changes.html

GDPR är väldigt bra för EU-medborgares integritet på internet, den innehåller egentligen inte mycket mer än de regler man förväntar sig att ett transparent och etiskt företag skall följa.

Vi har i tidigare inlägg berättat om varför vi sparar data och hur den är tänkt att användas: blog.hypocampus.se/category/forskning/ och om vår säkerhet: blog.hypocampus.se/sakerhet-pa-hypocampus/

Personligt kopplad information

Det här använder vi personligt kopplad data till i Hypocampus:

 1. Identifikation
 2. Studieresultat
 3. Innehåll
 4. Forskning
 5. Betalning

1. Identifikation

När du skapar konto i Hypocampus måste du ange din e-post, vilket blir identifikationen som kontoinformationen knyts till och tillsammans med lösenord krävs för inloggning. Epost-adressen används även för att kunna nollställa lösenord och nyheter om Hypocampus, exvis när du blir inbjuden till en kurs eller veckobrev (som du kan välja att inte få utskickat). Du kan även fylla i namn och skola för att underlätta den sociala interaktionen i systemet, men det är inte nödvändigt.

2. Studieresultat

Hypocampus sparar ner information om din studieaktivitet: resultat på frågor, frågesvar, kapitel lästa och tid spenderad. Dessa är viktiga parametrar för att kunna ge förslag som optimerar dina studier. Om du deltar i en kurs som leds av en utsedd lärare så kommer den här informationen delas med läraren.

3. Innehåll

När du gör noteringar, markeringar, anteckningar, laddar upp media eller författar kapitel, sparas det i Hypocampus. Det här innehållet blir inte tillgängligt till andra användare om du inte aktivt delar med dig. Om du väljer att dela med dig av innehåll kommer det namn du angivit i systemet stå som upphovsman.

4. Forskning

I syfte att förbättra Hypocampus, och digitala läroplattformar generellt, så har, och kommer Hypocampus, att delta i forskning tillsammans med Universitet och Högskolor. Personligt kopplad data i Hypocampus kommer aldrig användas i forskning utan ditt godkännande. Innan godkännandet måste du har blivit väl informerad om syfte och konsekvens av forskningen och användandet av din studiedata. Personlig information är alltid anonymiserad i forskning.

5. Betalning

Vid betalning registreras ett köp knutet till ditt konto på belopp och typ av köp. Vid misslyckad betalning sparas ett felmeddelande ner med vilken typ av köp som försökte genomföras och varför det misslyckades. Vi sparar inte ner kreditkortsinformation.

 

Få ut sparad information

Det går att få reda på och ladda ner all personlig information sparad på Hypocampus.

Kontakta oss på info@hypocampus.se för att veta vilken information som är kopplad till ditt konto och hur du kan få den i ett läsbart format.

 

Ta bort information

Kontakta oss på info@hypocampus.se för att ta bort din användarinformation.

 

www.hypocampus.se


 

Personlig statistik

Personlig statistik över vad varje student läst och besvarat frågor på, är något vi ständigt jobbar med på Hypocampus. Att visualisera vad som är kvar, vad som är gjort och hur bra en student kan varje del av kursen, är en viktig del i lärandeprocessen.

När en student själv börjar resonera över lärandet och inlärning; fundera över arbetsminne, studieteknik, glömskekurva, för att nå kunskapsmålen i kursen, så har det en positiv inverkan på studieresultaten. Inom psykologi/pedagogik kallas det metakognition och är ett ämne där det pågår forskning.

Användarstatistik
Användarstatistik

Nyligen lade vi till en statistik-sida på Hypocampus som visar en översikt över den senaste tidens aktivitet med förslag på vad som behöver repeteras.

Läs mer om pedagogisk forskning på https://blog.hypocampus.se/category/forskning/

Eller testa funktionaliteten på www.hypocampus.se


 

Anpassad Kurs

Sedan starten av Hypocampus har vi byggt systemet på material av hög kvalitet: Text, bilder och frågor.

Texten har varit indelad i böcker som ofta motsvarar en kurs – men inte fullt ut, och inte för alla. Kurser skiljer sig åt beroende på skola, år, lärare osv. Därför jobbar vi för fullt med att göra det möjligt att sortera om, välja bort och lägga till material i en kurs utifrån det material som finns i biblioteket tillsammans med material skapat av elever och lärare. Materialet behöver nödvändigtvis inte vara kapitel utan kan vara annat som är till stöd för studierna: presentationer, dokument, bilder m.m.

Kurser
Kurser i Hypocampus

Universitetsstudenterna på Hypocampus kan skapa en egen kurs eller följa en kurs skapad av en annan student. Det går även att göra kursen dold, eller enbart öppen för dem som bjuds in till kursen.

Som ägare av en kurs kan du även göra tillägg till materialet direkt i kapitel.

Tillägg
Tillägg till material

Vi jobbar även med möjligheten att kunna skapa Quiz till en kurs – väl utvalda frågor på kursen, baserat på egenkomponerade och befintliga frågor. Här återstår det lite jobb med att göra frågeskapandet lättanvänt innan det öppnas upp för alla studenter.

 

www.hypocampus.se


 

Användningsstatistik HT 2017

Hypocampus startade HT 2016 och växte stadigt till lite drygt 1000 användare fram till årsskiftet. Efter VT 2017 tagit slut, hade vi drygt 4 000 användare – Läkarstudenter, AT-läkare, Läkare med utomeuropeisk examen, Underläkare och Specialistläkare.

Sammanställningen för VT 2017 hittar du här: https://blog.hypocampus.se/anvandningsstatistik-vt-2017/

Under HT 2017 växte gruppen medicinstudenter från 4000 till 6700.

På Hypocampus.se samlas det in anonym data för att se hur systemet används och för kunna förbättra det. (En session startar varje gång en användare besöker sidan, och slutar när användaren varit inaktiv i några timmar.)

Vi tog med data fram till jan 2018, då många studenter har tenta på höstterminens kurs.

Användarsessioner
Användarsessioner HT 2017

En glädjande skillnad från VT 2017 är att användandet är mer jämt distribuerat och inte enbart koncentrerat till tenta-perioden i slutet av året.

Här är en jämförelse mellan vår och höstterminen 2017:

Jämförelse, VT - HT 2017
Jämförelse, VT – HT 2017
Sidvisningar
Antal sidvisningar HT 2017

Här ser vi en tydlig trend med fler sidvisningar innan tenta.

Händelser HT 2017
Händelser HT 2017

Händelser i Hypocampus är exvis att besvara frågor. Här ser vi en än mer tydlig trend av att användarna gör flest frågor i samband med tentamen. Och frågor är bra! https://blog.hypocampus.se/test-enhanced-learning-med-hypocampus/

www.hypocampus.se


 

Användningsstatistik VT 2017

Hypocampus startade HT 2016 och växte stadigt till lite drygt 1000 användare fram till årsskiftet. Glädjande nog har antalet nya användare fortsatt strömma in och vi har nu, efter VT 2017 tagit slut, drygt 4 000 användare – Läkarstudenter, AT-läkare, Läkare med utomeuropeisk examen, Underläkare och Specialistläkare.

Det är alltså inte bara vår klick-farm i Nepal som genererar trafik.

På Hypocampus.se samlas det in anonym data för att se hur systemet används och för kunna förbättra det. Här kommer lite rolig grafik, först ut är antalet sessioner. (En session startar varje gång en användare besöker sidan, och slutar när användaren varit inaktiv i några timmar.)

Antal sessioner VT 2017
Antal sessioner VT 2017

Det går att se en tydlig puckel på antalet sessioner i slutet av terminen.

Vi kan också få statistik över hur många sidvisningar som levereras till användarna. Här är statistiken lite svårare att tolka eftersom en sidvisning när användaren exempelvis gör frågor räknas lite för få gånger.

Antal sidvisningar VT 2017
Antal sidvisningar VT 2017

Här ser vi samma tydliga trend med fler och fler sidvisningar fram till terminens slut.

Antalet händelser i systemet är sådant som fångas när användaren exempelvis klickar på Svara-knappen vid frågor eller Spara-knappen på noteringar.

Antal händelser VT 2017
Antal händelser VT 2017

Här ser vi en än mer tydlig trend av att användarna gör flest frågor i samband med tentamen. Förhoppningsvis är det en litet stigande trend på att besvara frågor mellan tentorna vi ser – vi vet ju alla att om kunskapen skall fastna i minnet måste det aktiveras så fort som möjligt – exempelvis med frågor:  https://blog.hypocampus.se/test-enhanced-learning-med-hypocampus/

Ha en bra sommar önskar Hypocampus-gänget!

www.hypocampus.se


 

Förbättrat AT-prov på Hypocampus

AT-provet på Hypocampus from Hypocampus on Vimeo.

Nu har vi förbättrat AT-delen på Hypocampus!

 • Koppling till avsnitt i kapitel och till externa länkar för att läsa på mer om rätt svar.
 • Möjligheten att enbart repetera de frågor där du tidigare svarat fel.
 • Mer detaljerad statistik nerbruten på kapitelnivå.
Kapitelkoppling i AT-provet
Kapitelkoppling på frågorna

AT-proven i Hypocampus följer samma mall som i de riktiga AT-proven med fyra fall inom Allmänmedicin, Internmedicin, Kirurgi och Psykiatri.

Statistik på kursnivå
Statistik på kursnivå

Tack vare att vi kategoriserar varje fråga i Hypocampus kan vi presentera detaljerad statistik utifrån hur du svarat på frågorna.

Statistik på kapitelnivå
Statistik på kapitelnivå

På kapitelnivå kan du enkelt klicka dig vidare för att läsa mer om ett kapitel eller starta frågesession på kapitlet.

www.hypocampus.se


 

Hypocampus 2016 – året som gått del 2

Under hela utvecklingen av Hypocampus har vi försökt ha tätt samarbete med våra användare, studenter och redaktörer.

Vi har haft förmånen att ha användare som verkligen engagerat sig i vad vi gör och vill att Hypocampus skall bli en framgång.

Kirurgi-kursen – augusti 2016

När kirurgi-kursen drog igång i slutet av augusti fick vi möjlighet att presentera Hypocampus på intro-föreläsningen inför en stor del av klassen. Under kursens gång har vi haft kontakt med många ur kursen som kommit med förslag, rättningar och deltagit i djupare intervjuer. Den här informationen har legat till grund för hur vi valt att prioritera ny funktionalitet.

https://blog.hypocampus.se/samarbete-med-kirurgikursen-pa-gu/

Feedback från användande – september 2016

Här är några av de reaktioner vi fick efter de första veckornas användande av Hypocampus:

 • Gör det möjligt att anteckna och notera i texten
 • Lägga in kapitel i ett läs-schema
 • Spaced repetition visualiserat på en tidslinje
 • Markera kapitel som lästa
 • Svårt att förstå hur man skall navigera
 • Lägga in tentor

 

Bättre känsla för progress – sept/okt 2016

En stor puck som vi arbetat med under hela hösten är att försöka förbättra känslan av progress: Vad har jag läst, hur bra kan jag det, vad har jag kvar?

https://blog.hypocampus.se/personlig-statistik/

Vi har arbetat på flera håll för att försöka förbättra detta, men en av de tydligaste delarna är arbetet med kapitel-listan och den statistik som visas där. I tidigare blog-inlägg kan man se hur kapitel-listan utvecklats över tid.

https://blog.hypocampus.se/hypocampus-2016-aret-som-gatt/

5a18e7b2-65f6-409e-acf5-b327dc4e9900 624b7419-f085-40ca-a811-ea71beef9ac0

Att visualisera framstegen hjälper även att motivera till ytterligare studier.

Tentor och AT-prov – nov/dec 2016

Efter att ha fått godkänt att använda AT-prov och ett antal tentor från olika universitet utvecklade vi en egen fråge-del för AT och tentor.

https://blog.hypocampus.se/at-prov-och-tentor/

Det var något som låg bra i tiden: under julen, inför tentorna i januari, har det varit väldigt populärt att göra frågor i Hypocampus, inte minst med den nya tenta-delen.

Specialistgranskat material – nov/dec 2016

Vi har under hösten konsulterat specialister för att granska vårt material i flera kurser. På dermatologi-kursen ha vi fått till ett samarbete med Sam Polesie från Hudkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att lägga till och förbättra text och frågor. Det här är något vi jobbar vidare med, men det tar tid!

www.hypocampus.se


 

Hypocampus 2016 – året som gått

https://blog.hypocampus.se/hypocampus-2016-uppstarten/ skrev vi om hur projektet startade och beskrev metodiken till hur vi kom fram till vad som skulle byggas i vår första beta-version. Här fortsätter vi skriva om hur utvecklingen sett ut och lite mer runtomkring bolaget.

Hypocampus växer fram – april/maj 2016

Förutom att fixa grundläggande delar så som databas, serverhosting, certifikat, inloggning etc var det två viktiga delar vi behövde få på plats: Redigeringsverktyg för material och navigering bland materialet.

Vid en första glans kan textredigering te sig som ett enkelt problem att lösa, vi har gjort det på datorer i flera decennier. Men vi vill även kunna kategorisera materialet i kapitel och kurser, kunna länka mellan ord och rubriker i kapitel och kunna lägga till bilder och filmer.

Texteditorn

För att lösa dessa problem har vi byggt vår textredigerare kring ckeditor. Vi har även egna verktyg för att bland annat bestämma vilka kapitel som ingår i en kurs, hantera länkar och bilder.

Redigering

Dermatologi – maj 2016

Vårt första mål var att bli klara med Dermatologi-kursen till omtentan i augusti 2016. Där hade vi bra material att utgå ifrån och kontakt med specialister som var villiga att granska. Nedan är ett kollage av hur presentationen av kapitel sett ut under årets gång.

Version 1 och 2:
KapitellistaKapitellista

Version 3 och 4:
Kapitel-listan version 3Kapitel-listan version 4

Version 5 och 6:
Kapitel-listan version 6Kapitel-listan version 6

Länkar i materialet & bättre navigering – juni 2016

En stor förbättring i navigationen kom till i juni då vi lade till möjligheten att skapa länkar mellan kapitel i materialet. Det fungerar som en omvänd wikipedia-länk. Länkmålet sätts där beskrivningen av ordet finns. När länkmålet är uppmarkerat går systemet igenom alla andra kapitel för att försöka hitta ordet eller synonymer till ordet och skapa länkar till länkmålet därifrån. På så vis behöver redaktörerna inte manuellt försöka skapa en massa länkar vilket sparar mycket tid.

I början av juni var även de klassiska kategori-korten på plats, som levt med ända sedan dess:

Kategorier

Kirurgi-kursen – juni 2016

I juni 2016 fick vi kontakt med kursansvariga för Kirurgi-kursen på Sahlgrenska. De var i färd med att utveckla en fråge-applikation och vi inledde ett samarbete för att kunna testa Hypocampus på kirurgi-kursen under hösten 2016. Vid det tillfället hade vi enbart mulitple choice-frågor i systemet, men i kirurgi-kursen, och många andra kurser, är MEQ (modified essay questions) en central del. I MEQ-frågor lotsas studenten genom ett patientfall och måste ta ställning utifrån den informationen som finns till hands.

Frågedel, kirurgi-kursen – juli/augusti 2016

Vi behövde alltså implementera stöd för MEQ-frågor, lägga in frågor och material för kirurgi-kursen innan kursstart, 22/8.

Arbetet med att göra det möjligt att göra MEQ-frågor var mer komplicerat än vad vi först trodde. MEQ-frågorna måste komma i följd efter varandra, det skall inte gå att se beskrivningen på nästkommande fråga då det kan innehålla svaret, men det skall gå att se tidigare beskrivning etc. När vi kollade på exempelfrågor och tentor var det heller inte konsekvent uppdelat: En del frågor var indelade i flera nivåer: 1.2 A, B, C,  1.3 A, B, C där det var samma fall och beskrivning för allt under punkt fråga 1, medan andra frågor hade färre nivåer. Och hur skulle vi göra med text-svar? Försöka automat-rätta?

Efter att ha gått igenom minst tre olika varianter av MEQ-frågor kände vi oss nöjda, en vecka innan starten av kirurgi-kursen.

Version 1 – enbart MCQ:

version 1

Version 2 – text-svar:

version 3version 2

Version 3 – rätt svar visas till höger:

version 3

I sista versionen fick vi även till textmarkeringar för att visa mer exakt var i texten svaret finns.

Det var allt för det här inlägget det kommer mera!

www.hypocampus.se


 

Hypocampus 2016 – uppstarten

Tack till alla som hjälpte till att göra 2016 ett riktigt bra år för Hypocampus! Här följer lite info om de första månaderna i Hypocampus historia.

Vi startade resan i april 2016 då vi bestämde oss för att tillsammans utveckla en studieportal för läkarprogrammet – något som både saknades och efterfrågades. Att få hjälp att strukturera upp studierna för att lära sig så effektivt som möjligt, var vårt mål med tjänsten.

De fem grundarna

De 5 grundarna; Per-Ola, Elias, Daniel, Hampus och Thomas, började projektet med att samla in data om våra användare (läkarstudenter) för att förstå hur vi kunde bygga den bästa tjänsten för just dem. Vi gjorde användarstudier i form av formulär, email och längre intervjuer. Från den datan vi samlade in byggde vi en Persona.

Persona canvas – Student

 Fakta

Ambitiösa

Ont om pengar

 Pains

Böcker är dyra

Tentaångest

 Beteende

Köper eller kopierar böcker

Pluggar mer än hen behöver

 Mål

Klara tentan

Bli en bra doktor

Personan är ganska simpel, men utifrån den motiverar vi beslut kring tjänsten ur ett användarperspektiv. Vi tog också fram en problemformulering: “Ångest på grund av dålig kontroll över sin lärandeprocess”. Detta hjälpte oss i nästa steg att definiera våra huvudfeatures.

Main features

“Ångest på grund av dålig kontroll över sin lärandeprocess”

 Main Feature

 Feedback på kunskapsnivå

 Sub Feature 1

 Effektivisera inlärning

 Sub Feature 2

 Organisera läromaterial

Efter att kommit överens om våra huvudfeatures gjorde vi en brainstorm för att komma på funktioner under varje feature. Nedan följer en uppspaltning av olika funktioner vi spånade fram för varje huvudfeature.

Main Feature:

Sub Feature 1:

Sub Feature 2:

Feedback på kunskapsnivå Effektivisera inlärning Navigera i läromaterial
Se progress (lästa kort, antal ggr, tid), frågor, läst information Göra frågor enligt Spaced repetition (ANKI?) Undvika redundans
Vikta läroinfo på mängd frågor kopplade till densamma Notifiering till användare enligt spaced repetition taggsystem (organ, specialitet, symptom)
Markeringar i text (rätt, fel, ogjort, finns med i tentafrågor) Uppfyllt dagens mål, sätta egna mål trädstruktur
Visa statistik (Gruppnivå, klass, kompisar etc), över tid (historik) Hjälpmedel vid frågor / tips Sökbart
Gamification, skapa motivation, tex poängsystem, “klapp på axel”… Göra egna och dela frågor Tydlighet i navigation
manuell bedömning vad gäller skrivfrågor Tävling, quiz länkar till tillräcklig information
Användarnotering om material (svårighet, intresse, ointressant osv?) möjlighet till tidsstryrd inlärning Index
Hjälpmedel vid frågor / tips Frågor kopplad till definierad mängd text Förtydliga struktur genom färger
Tenta mode (tid inget fusk) Skrivfrågor Bildkarta
Redaktör kan meddela om informations svårgihetsgrad MCQ (en och flera rätta svar) Gå att vikta material för att få bästa möjliga sökträffar

En del av det vi spånade på har vi nu implementerat, annat är sådant som fortfarande ligger i planen för framtiden.

Eftersom det är lätt att komma på roliga funktioner, men det finns begränsat med tid, gick vi vidare genom att välja ut de funktioner vi tyckte vi måste finnas innan vi kunde släppa in användare.

Minimum Viable Product (MVP)

För att en produkt skall bli så bra som möjligt måste den anpassas efter användarnas behov och respons. Bästa sättet att få feedback från användare är att ha användare, så man vill få ut sin produkt så fort som möjligt. Vi tog därför fram en lista med funktioner vi måste få klart innan vi kunde släppa in användare – vår allra första beta-version.

mvp
Minimum Viable Product

User Stories

När vi väl definierat de funktioner vi ville ha med till vår MVP specificerade vi upp varje funktion i mer detalj för att förstå vad som måste till i tjänsten för att uppfylla funktionen. Här arbetar vi med något som kallas User Stories och som ger en tydlig bild av hur olika aktörer interagerar med varandra: Student, System, Författare.

Name Prio Id User Description Action Postcondition Exceptionellt fall
Navigera
Visa kapitel via navigation 1

Student

Som en student vill jag kunna hitta ett kapitel Studenten väljer att navigera till ett kapitel Systemet visar valt kapitel
Följa länkar 2

Student

Som en student vill jag kunna följa länkar 1. Studenten väljer att visa en text som innehåller en länk. Systemet visar måltexten. Länken finns ej i systemet, texten som länkas till är redigerad, texten är borttagen
2. Studenten klickar på länken. Systemet visar texten som länken pekar på.

Efter att vi kommit överens om och specificerat upp våra User Stories var vi redo att gå vidare med att skissa på hur detta kunde lösas systemmässigt.

Mockups

Ett problem kan ofta lösas på många olika sätt, speciellt när det kommer till datorvärlden och interaktiva tjänster. Var skall knappar, text, bilder ligga och hur skall de se ut? För att snabbt gå igenom många olika idéer på kort tid är det ett bra sätt att skissa med papper och penna. Det är lätt att se om man missat något i sina User Stories: “Men det måste gå att navigera tillbaka från kapitlet till kurs-vyn!”, “Här skulle det vara bra om man kunde starta en frågesession”, “Här vill jag se statistik över hur många kapitel det finns”. Detta är ett väldigt billigt sätt att se till att allt hänger ihop. När det väl skall börja programmeras blir varje ändring helt plötsligt mycket dyrare.

Från mockups är steget till prototyp inte långt. Är man osäker på en funktions utformning kan det vara ett bra sätt att låta användare testa en enkel prototyp innan den går vidare till det mer tidskrävande implementations-steget.

Prototyp på frågor Prototyp på navigering Prototyp på kapitel

Det var allt för del 1 om Hypocampus 2016. Det kommer mer i del 2.

www.hypocampus.se